Volby skončily a my bychom chtěl všem těm kteří přišli k volbám poděkovat za jejich hlasy! 

DĚKUJEME!

Celkový přehled voleb zde:

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVICE.pdf

Po ustavujícím zastupitelstvu jsme novými zastupiteli byli zvoleni do těchto křesel:

David Fiedor - místostarosta, radní (neuvolněný)

Ing. Václav Biolek - zastupitel, radní (neuvolněný)

Radovan Garba -zastupitel (neuvolněný)

Tak jako v minulém období budeme usilovat o zvelebování obce, tak jak jsme již uvedli v našem volebním programu, budeme pracovat na rozpracovaných projektech a snažite se je dokončit. Zároveň aktivně vyhledávat nově vyhlášené dotační tituly a využívat je co nejefektivněji.

 

  Průvodní motto:

Všichni občané obce Janovice si zaslouží vysokou kvalitu života ve všech oblastech.

Je nezbytné vytvořit podmínky pro další rozvoj obce tak, aby zde lidé bydleli rádi,  nacházeli zde kulturní a sportovní vyžití a chtěli se aktivně účastnit života obce. 

Je nutné pokračovat v otevřeném systém informací a informovanosti občana o dění v obci.

Je nezbytné podpořit zvýšení všeobecného povědomí o obci s cílem zviditelnit obec, přivést do obce návštěvníky, zvýšit turistický ruch a posunout Janovice mezi obce s dobrým zázemím, kvalitními službami, pěkným prostředím a spokojenými občany.

Je nanejvýš potřebné propojení všech občanů obce v jednu komunitu s jedním zájmem a cílem – vybudovat
kvalitní obec s vysokým potenciálem růstu - v krátkosti pracovat pro a za naši obec.